Bejaarde

Verouderde term, achterhaald, te vermijden. Enkel voor hoogbejaarden bruikbaar in uiterste gevallen. Vroeger voor zestigplussers, maar die zijn nu nog vaak aan het werk of hebben een actieve levensstijl.  Enkele alternatieven voor het woord 'bejaarde' zijn: Oudere, 60-plussers of kies voor een preciezere term als ‘zeventigers’, ‘tachtigers’, ‘negentigers’, ‘honderdjarigen’.

Generatiearmoede

Armoede die van generatie op generatie doorgegeven wordt en die tot op oudere leeftijd wordt voortgezet. Kinderen die in armoede worden geboren, hebben in verhouding een grotere kans om later ook in armoede te (blijven) leven. De kenmerken van (kans)armoede zijn bij deze kinderen nog veel nadrukkelijker aanwezig en zeker ook de binnenkant van armoede … Lees verder Generatiearmoede

Leeftijdsdiscriminatie

Leeftijdsdiscriminatie: discriminatie van jongeren of ouderen, het impliciet of expliciet hanteren van leeftijdsgrenzen bij aspecten van verzekeringen of maatschappelijke participatie, zoals politieke vertegenwoordiging, tewerkstelling en dergelijke, tenminste als de leeftijdsgrens niet objectief te rechtvaardigen is. Zie ook bij hoofdstuk Leeftijd: agisme, discriminatie of stereotypering op basis van leeftijd.

Oudjes

Bejaarden: enkel geschikt voor hoogbejaarden in uiterste gevallen. Vroeger voor zestigplussers, maar die zijn nu nog aan het werk. Derde leeftijd: de term dateert uit een tijd dat mensen gemiddeld nog niet ze oud werden. Nu zou er al zoiets als een vierde leeftijd bestaan. Beter niet iedereen onder één noemer brengen, want de verschillen … Lees verder Oudjes