Bejaarde

Verouderde term, achterhaald, te vermijden. Enkel voor hoogbejaarden bruikbaar in uiterste gevallen. Vroeger voor zestigplussers, maar die zijn nu nog vaak aan het werk of hebben een actieve levensstijl.  Enkele alternatieven voor het woord 'bejaarde' zijn: Oudere, 60-plussers of kies voor een preciezere term als ‘zeventigers’, ‘tachtigers’, ‘negentigers’, ‘honderdjarigen’.

Leeftijdsdiscriminatie

Leeftijdsdiscriminatie: discriminatie van jongeren of ouderen, het impliciet of expliciet hanteren van leeftijdsgrenzen bij aspecten van verzekeringen of maatschappelijke participatie, zoals politieke vertegenwoordiging, tewerkstelling en dergelijke, tenminste als de leeftijdsgrens niet objectief te rechtvaardigen is. Zie ook bij hoofdstuk Leeftijd: agisme, discriminatie of stereotypering op basis van leeftijd.

Rolpatronen

Rolpatronen: aan vrouwen en mannen toegewezen gedragspatronen, waarin men wordt opgevoed, en waarrond persoonlijke en maatschappelijke verwachtingen bestaan (zie ook gender). Kan ook toegepast worden voor ouderen. Roldoorkruisend, roldoorbrekend: tegen de seksestereotypen in; niet overeenkomstig de traditionele taakverdeling tussen mannen en vrouwen. Kan ook worden toegepast voor andere groepen, bv. ouderen.

Oudjes

Bejaarden: enkel geschikt voor hoogbejaarden in uiterste gevallen. Vroeger voor zestigplussers, maar die zijn nu nog aan het werk. Derde leeftijd: de term dateert uit een tijd dat mensen gemiddeld nog niet ze oud werden. Nu zou er al zoiets als een vierde leeftijd bestaan. Beter niet iedereen onder één noemer brengen, want de verschillen … Lees verder Oudjes