Oudere

Persoon van gevorderde leeftijd, in een latere levensfase, waarin hij of zij niet meer hoeft te werken voor de kost. Er is geen duidelijke definitie, want leeftijd is niet het juiste criterium om te bepalen of iemand al dan niet een oudere is. De Vlaamse Gemeenschap definieert een oudere als een persoon die 60 jaar … Lees verder Oudere