Schrijftolk, gebarentolk

Schrijftolk: tolk die een dove of slechthorende persoon ondersteunt, bijvoorbeeld in het onderwijs, door gesproken taal simultaan om te zetten in tekst. De dove persoon leest de tekst af van een scherm en kan zo de mondelinge uiteenzetting rechtstreeks volgen. Gebarentolk: tolk die een dove of slechthorende persoon ondersteunt, bijvoorbeeld in het onderwijs, door gesproken … Lees verder Schrijftolk, gebarentolk

Totale communicatie, VGT, NmG

Totale communicatie: een begrip dat oorspronkelijk uit de dovenwereld komt. Alle middelen die kunnen bijdragen aan de communicatie tussen een horende en een dove persoon worden aangewend. Naast spreken, schrijven en tekenen kunnen ook Nederlands met gebaren, gebarentaal, expressie en mimiek worden gebruikt. Bij uitbreiding: het ondersteunen en bevorderen van communicatie met diverse middelen als … Lees verder Totale communicatie, VGT, NmG