Hoe zeg je dat?

Soms ben je onzeker als je bijvoorbeeld mensen met een handicap of met een migratieachtergrond wil benoemen of aanspreken. Of er zijn woorden over seksuele geaardheid en identiteit die niet voor iedereen helemaal duidelijk zijn. Soms ben je voorzichtig omdat je iemand niet wil kwetsen. Er zijn zoveel nieuwe woorden opgedoken, en andere woorden zijn alweer verouderd of worden als kwetsend ervaren. Bij al die twijfels biedt deze lijst advies en verheldering.

Check!

Dan brengt de Woordenlijst Inclusief Taalgebruik raad.

Samen met VRT Taal, de partnerverenigingen diversiteit (de Vlaamse Ouderenraad, Cavaria, Netwerk tegen Armoede, LEVL, de Nederlandstalige Vrouwenraad en GRIP vzw), en door advies van collega’s en externen, hebben we een lijst opgesteld. De keuze is dus weloverwogen en van betekenis. Deze aanbevelingen dienen om duidelijkheid te brengen voor makers binnen en buiten VRT, studenten, en iedereen die vragen heeft over inclusief taalgebruik en woordenschat rond diversiteit.

Werk in uitvoering

De woordenlijst is niet definitief of bindend. Betekenissen verschuiven, connotaties evolueren, nieuwe woorden en groepen die we willen benoemen, duiken op. Daarom staan we open voor feedback, zodat we de lijst kunnen blijven bijsturen en uitbreiden.

Contacteer VRT Team Diversiteit & Inclusie voor meer informatie of vragen.