Hoe zeg je dat?

Dikwijls kijken collega’s onzeker als ze mensen met een handicap of met een migratieachtergrond willen benoemen of aanspreken. Of er zijn woorden over seksuele geaardheid en identiteit die niet helemaal duidelijk zijn. Soms ben je voorzichtig omdat je iemand niet wil kwetsen. Of misschien zijn er al zoveel nieuwe woorden opgedoken, dat je door de bomen het bos niet meer ziet.

Check!

Dan brengt de “Beknopte woordenlijst diversiteit” raad.

Samen met verenigingen diversiteit, Ruud Hendrickx, advies van collega’s en externen, hebben een lijst opgesteld. De keuze is dus weloverwogen en van betekenis.

Werk in uitvoering

Een woordenlijst is niet definitief. Betekenissen verschuiven, connotaties evolueren, nieuwe woorden en mensen die we willen benoemen, duiken op. Daarom staan we open voor feedback. Zodat we de lijst kunnen blijven bijsturen. Alle suggesties zijn welkom.