Ombouwen of verbouwen

Ombouwen of verbouwen: voor de auto-industrie of de bouwsector.Wil je respectvol over mensen spreken, dan gebruik je "een transitie ondergaan", voor en na de transitie, een andere identiteit aannemen. Een transitie houdt niet per se een operatie in. Zie het hoofdstukje 'Genderdiversiteit en seksuele oriëntatie’.