mensen van kleur

Een letterlijke vertaling van het Engelse ‘people of color‘. Wordt zeker sinds de gebeurtenissen en protesten van juni 2020 vaak gebruikt om mensen aan te duiden die een niet-witte huidskleur hebben. Bij veel jonge mensen is dit al helemaal ingeburgerd, door sociale media zijn thema’s als racisme en gelijke kansen geglobaliseerd en kijkt men over de grenzen heen. Het woordgebruik volgt. De term voelt wat vreemd aan in het Nederlands door de letterlijke vertaling, de juiste vertaling zou bijvoorbeeld ‘mensen met kleur’ kunnen zijn.

Andere opties: mensen met een migratieachtergrond, mensen met een donkere huidskleur, zwarte mensen (afhankelijk van over wie je het hebt).

Je leest ook wel eens ‘gekleurde mensen’. Kleurling is ouderwets en wordt niet gebruikt.