Mensen van kleur

‘Mensen van kleur’ is een term die je kan gebruiken om mensen te omschrijven bij wie huidskleur een bepalende factor is in hun ervaringen en identiteitsvorming. De term is een omschrijving voor een groep met een gelijkaardige sociale factor. Sommige identiteitskenmerken omschrijven we in het Nederlands vaker op deze manier. Denk bijvoorbeeld aan ‘mensen van adel’.

De term voelt wat vreemd aan in het Nederlands, het lijkt een letterlijke vertaling. Maar als je de term bekijkt als een sociale afkomst, zoals ‘van adel’, klopt het en is er geen grammaticale reden om de term niet te gebruiken.

De term wordt zeker sinds de gebeurtenissen en protesten van juni 2020 vaak gebruikt om mensen aan te duiden die een niet-witte huidskleur hebben. Bij veel jonge mensen is dit al helemaal ingeburgerd. Door sociale media zijn thema’s als racisme en gelijke kansen geglobaliseerd en kijkt men over de grenzen heen. Het woordgebruik volgt.

Andere opties: mensen met een migratieachtergrond, mensen met een donkere huidskleur, zwarte mensen (afhankelijk van over wie je het hebt). Het advies blijft steeds: vraag altijd de persoon zelf hoe die wil benoemd worden. Als de huidskleur/afkomst er niet toe doet voor het onderwerp, hoeft die niet benoemd te worden.

Je leest ook wel eens ‘gekleurde mensen’. Kleurling is ouderwets en wordt niet gebruikt.